Lystfiskeri i Danmark

Lystfiskeri i Danmark

Lystfiskeri i Danmark er utrolig alsidigt. Vi har et utal af spændende fiskearter i vores søer, åer, fjorde og ikke mindst langs kysterne. Langt de fleste kan fanges fra land.

Danske lystfiskere er enormt privilegerede på flere planer. Prisen for at fiske efter laks, er for eksempel langt billigere end i de fleste andre lande i verden. Man kan fiske langs vores kyster, i vores fjorde, i en del åer og søer ved kun at købe ét fiskekort. Nemlig Statens Fisketegn. Fisketegnet er billigt og for dem under 18 og de der er gået på pension, er det endda ikke et krav at det købes.

Køb og læs mere om det her: Statens Fisketegn…

Mange af de danske åer og søer, samt fiskesøer, kræver dog et særskilt og individuelt fiskekort.

Lystfiskeri i Danmark – særlige regler

Det at fiske i Danmark er generelt ligetil, men hvis man er forholdsvis “grøn”, indenfor det at fiske, er der ting man skal sætte sig ind i.

Eksempelvis:

Fredningsbælter i fjorde og langs kyster.
Disse er til for at sikre en mere tilgængelig opgang i åerne for havørrederne og laksene når de skal gyde. At man så må fiske efter dem i åerne, kan man naturligvis med en vis logik, sætte spørgsmålstegn ved.
Se fredningsbælter i Danmark her: Fredningsbælter…
Læs mere om reglen her: Fiskeregler i Danmark…

Mindstemål på fisk i Danmark.
En del af fiskene i Danmark er omfattet af mindstemål. Det vil sige, at nogle arter skal have en vis størrelse for at man må dræbe og hjemtage dem.
Se mindstemålene i saltvand her: Saltvand…
Se mindstemålene i ferskvand her: Ferskvand…

Fredningstider på fisk.
Nogle fiskearter er fredet i gydeperioden. Dem kan du læse om her:
SaltvandFerskvand.

Flere regler for lystfiskeri

Hver fiskesø, hver å og i nogle tilfælde, hver sø, har nogen gange særlige regler opsat. Det er ens eget ansvar at læse om på dem ved hvert fiskevand man besøger. Kompleksiteten i dansk lystfiskeri i dag er tæt på overvældende. En af de største grunde dertil, skal findes i det økonomiske aspekt af lystfiskeriet. “Hobbyen” der i dag ikke længere er hobby for mange, er en milliardindustri.
En industri som på sin vis også forbundet med det knapt så charmerende udtryk, Sportsfiskeri. Sportsfiskeri indikerer at man fisker for sportens skyld, ikke for at spise, men for at have det sjovt, for at genudsætte, for at tage billeder af trofæfisk.


“Noget som jeg selv er og har været involveret i, men ikke ønsker at være en del af længere”. Vi må jo alle blive klogere en gang, jeg håber selv jeg når dertil, indenfor en nær fremtid. Det er, uanset hvordan man vender og drejer studier omkring fisk, levende væsener vi sætter en krog i. Og gør vi det for at have det sjovt og ikke for at spise, så er der grund til eftertanke og til at kigge indad…”
Jari P.


Desværre er der også andre negative elementer forbundet med penge. Adgang, fleksibilitet og alsidighed eller manglen på samme.

I mange af landets lakseførende åer, kan man ikke bare fiske efter andre arter som man vil. Alle regler er sat op for at beskytte laksene og salget af fiskekort/laksekort. Hvis åen bliver for varm til at sportsfiskerne ikke kan fange en laks og sætte den ud igen uden den dør, lukkes åen og ingen må i den periode fiske i den. Uanset om man ingen interesse i laksefiskeriet har.
Ganske vist ved man ikke hvad man fanger når ved åen, men et godt eksempel på, at pengene og derfor også tilgængeligheden, hænger på laksefiskeriet.

Når det kommer til at fiske for at genudsætte generelt, er der også en anden side af den sag, en anden pol. De mange tyskere som hvert år kommer til Danmark og ikke mindst til Hvide Sande m.m. – for at fylde deres medbragte kummefryser/kummefrysere. (Ja du læste rigtigt) Nogen for at sælge fiskene derhjemme i Tyskland, for at få sin fiskeferie betalt. I Norge har man netop på grund af tyskerne, sat et maksimum for antal kg. man må tage ud af landet.

Læs også om turismen indenfor lystfiskeri i Danmark her: Er lystfiskerturisme skadelig?

En god start på lystfiskeri i Danmark

At starte på eventyret, som det alligevel er, det alsidige lystfiskeri, kan gøres på  mange måder. I langt de fleste tilfælde kan det være en fordel at starte i det små. D.v.s. med mindre fisk i offentlige søer eller åer. Skaller, aborrer og bækørreder m.m.

En anden måde er at bruge de danske havne, som ofte emmer af fisk og fiskearter.

At begynde med enorme stør i put and takesøerne rundt om i landet, samt ørrederne deri, kan ende negativt. Det på flere måder. Enten kan det at starte med en stor fisk, gøre det generelle fiskeri, hvor der oftere er mindre fisk til noget negativt. I nogle tilfælde er lystfiskeri i put and takesøerne sværere end andre steder. Det skan resultere i, at utålmodigheden og kedsomheden forbindes med hobbyen.

At starte i det små, er en absolut fordel på alle planer. Også det at håndtere fisk læres lettere på den måde.

Mulighederne på landsplan

Som nævnt er der utallige muligheder for lystfiskeri i Danmark. Vil du læse om langt de fleste er der ét sted, hvor det kan lade sig gøre. Klik her: Lystfiskeri…

På siden kan du finde fiskepladser, hvor du kan parkere ved dem, hvad du kan fange og hvornår. Artiklerne på siden omhandlende lystfiskeri efter hver fiskeart, fortæller dig hvad de kan fanges med.

Der er tale om den største side om lystfiskeri i landet.

Jeg håber du og dine nærmeste vil fange mange fisk fremover.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Her på siden kan du se fiskevideoer fra området: Se dem her…