Lystfiskeri i Ringkøbing Fjord

Lystfiskeri i Ringkøbing Fjord

Lystfiskeri i Ringkøbing Fjord – info

Lystfiskeri i Ringkøbing Fjord kan dyrkes året rundt. Fjorden er let tilgængelig flere steder langs fjordens bredder, hvor hele familien kan fiske med. Det er ikke alle steder fjorden man kan komme til og det er ikke alle steder i fjorden man kan fange fisk.

Ringkøbing Fjord er en brakvandsfjord. D.v.s. at man kan fange en del fiskearter, som man mange steder ikke ville forbinde med lystfiskeri i en fjord. Herunder aborre, gedde og skalle m.fl.

Man kan også fange havørreder, helt og laks i fjorden. Det er dog desværre ikke tilladt at fiske efter dem deri.

Skrubber både kan og må man fange hele året rundt.

Fjorden er lige under 30 km. lang og har en maksdybde på ca. 4-5 meter. Gennemsnitsdybden ligger dog kun på 1,5-2 meters dybde.

På denne side om Ringkøbing Fjord, kan du se hvor du kan fange fisk, hvor det ikke er tilladt at fiske, samt hvor du kan parkere nær fiskepladserne.

Der er en del andre fiskemuligheder udover fjorden, dem kan du også læse om.

Ringkøbing Fjord – miljø, planer og regler

Vil du læse mere om denne Danmarks største slusefjord, kan du læse mere inde på miljøstyrelsens hjemmeside. Alt om dyr, planter og vandkvalitet kan findes under dette link: Miljøstyrelsen…

Det er, som tidligere nævnt, ikke tilladt at hjemtage laks, helt eller havørreder som er fanget med stang i Ringkøbing Fjord.

Som mange andre fjorde i Danmark, er der også fredningsbælter i denne fjord. Fredningsbælterne skal på sin vis sikre en mere sikker opgang i fjordens vandløb for både havørred og laks med flere…
Er du i tvivl om, hvor fredningsbælterne er, så brug dette link og skriv Ringkøbing Fjord i søgefeltet: Fredningsbælter…

For at fiske i fjorden kræves kun statens fisketegn.

Tænk også over hvor meget du hjemtager, før du begiver dig ud til vandet. Læs om: Lystfiskerturisme…

Mindstemål i for fisk i fjorden, samt i Vonå

  • Skrubbe – intet mindstemål.
  • Laks, havørred – fredet hele året.
  • Aborre – 20 cm.
  • Gedde – 60 cm.
  • Helt – fredet hele året.
  • Gulål – 38 cm.
    Skalle – intet mindstemål.

Fiskearterne har også fredningstider for at give den mulighed for at gyde m.m.

Læs om fredningstiderne her: FerskvandSaltvand

Lystfiskeri i Ringkøbing Fjord – årstider

Sommer
Om sommeren er der flest fiskearter at fange. Ålene er kommet til, aborrerne og skallerne er mere aktive end under de tre andre årstider og gedderne har bredt sig til flere områder af Ringkøbing Fjord. Skrubben er også at finde i fjorden om sommeren – mest af alt i den yderste halvdel.

Efterår
Efteråret er generelt blevet varmere i Danmark. Ofte skal man ind i vintersæsonen, før fiskeriet ikke er som det er sommeren. De år efteråret er særdeles koldt, er aborre- og geddefiskeriet i fjorden stadig ret godt. Mens lystfiskeriet efter ål og skaller sjældent er det. Skrubberne derimod vågner ofte op til dåd på denne tid af året.

Vinter
Vinterfiskeriet byder på udmærket lystfiskeri efter skrubber flere steder. Geddefiskeriet er også godt, men begrænset til sydsiden af fjorden, samt til Vonå og østsiden af Stadil Fjord.

Forår
I forårssæsonen begynder alt at røre på sig. Specielt i det øjeblik varmen begynder at komme. Aborrerne og skallerne er de første som igen bliver aktive, skrubberne ligeså og gedderne, som hele tiden har været aktive, begynder atter at brede sig i fjorden. I Maj kommer ålene tilbage.

Nye tider og nye perioder for årstiderne

Med de meget skiftende år, hvor årstiderne enten forkortes eller strækker sig, kan man intet vide på forhånd mere. Nogle år varer sommeren i flere måneder end den plejer og omvendt. Nogle vintre er slet ikke vintre, men mere efterår og forår, og ydermere kan man endda tilføje, at de 2 “mellemsæsoner”, sjældent opfører sig ens fra år til år.

Ofte er det bedste man kan gøre, når man vil dyrke lystfiskeri i Ringkøbing Fjord, at forsøge, prøve sig frem og håbe på det bedste. Ved brugen af denne onlineguide: lirf.dk/lystfiskeriiringkøbingfjord.dk, kommer man dog lidt tættere på den næste eller måske den første fisk.

Rigtig god fornøjelse.

Jari P


Læs også om fiskemulighederne langs Vestkysten her: Lystfiskeri langs Vestkysten…