Sildefiskeri – sådan fanges de

Sildefiskeri i Hvide Sande og Thorsminde.

Sildefiskeri – info

Sild og sildefiskeri kan du læse om her. Både om hvordan du fanger dem, men også om hvad du kan bruge dem til.

Silden er en multianvendelig fisk. Flere gange om året sætter vi pris på en af de mindste fisk man kan fange med en fiskestang. Undtagelsen skal findes i majsild og f.eks. stavsild. Læs mere om stavsilden her: Stavsild…

Silden er vores lille pelagiske ven, som giver os multifunktionelle muligheder for anvendelse, både når det kommer til retter med sild og til brugen af den som agn/madding.

Alle kan fange sild!

De fleste havne i Danmark får flere gange i løbet af året besøg af silden. Her kan de sjove og mangfoldige sild, fanges fra molen såvel som fra kajen. I området udfor, samt nord og syd for Ringkøbing Fjord, er der flest i Hvide Sande Havn og i Thorsminde Havn.

Man fisker typisk med et sildeforfang som består af flere kroge. Krogene er typisk dækkeder/pyntede med evt. glimmer-plastikvinger samt perler eller bundet med eksempelvis små sølvhår etc.

Forfangene kan man købe i enhver butik for ganske få penge.

For enden af forfangene kan man vælge, at påsætte et stykke vægt/et lod/bly eller eventuelt et blink. Det er vigtigt at gøre det da forfanget i sig selv ikke vejer nok til at blive kastet ud. Derudover går sildene oftest længere nede i vandet, så det gælder om at komme ned til dem for at få gevinst.

Da der er flere kroge på forfanget, er det naturligvis muligt at fange flere på en gang. At man gør netop det, er i virkeligheden også mere en regel end en undtagelse. Sildene går hyppigst sammen i store stimer.

Man behøver ikke det vilde udstyr for at fange sild. En 8 fods spinnestang (minimum). Derudover et hjul som kan rumme nok line til at kaste langt, selvom det ikke altid er nødvendigt. Til sidst, f.eks. 0.28 nylonline (minimum tykkelse) eller evt. o.14 fletline.

Måden man dyrker sildefiskeri på er enkel. Man kaster ud og lader forfang og vægt synke ned et par sekunder eller mere. Dette er alt afhængigt af dybden naturligvis.

Man finder hurtigt ud af hvilken dybde sildene kan findes i, da de ofte hugger når forfanget er på vej ned. Når man har ladet forfanget synke i nogen tid, begynder man indspinningen på hjulet. Ikke for hurtigt og somme tider ikke for langsomt. Når man har kørt/rullet et par meter ind på hjulet, kan man give et langsomt, men samtidigt, fast kontrolleret ryk i stangen. I samme øjeblik stoppes indspinningen. Det bevirker at blyet og forfanget arbejder sig ned i vandet og de små pyntede kroge, så vil ligne små fisk, som i stime svømmer samme vej. Derefter fortsætter man sin indspinning og gentager for hver 2-4 meter, det langsomme og kontrollerede ryk.

Det er vigtigt at rykke forsigtigt da sildene har en meget blød mund og derfor nemt ryger af krogen igen, efter at have hugget.

Når man har sild på krogen skal man rulle ind i et fast tempo, uden at rykke, dette igen for ikke at tabe sildene p.g.a. den bløde mund.

Der er ikke nogen forkert måde at lave de små nyk/ryk på og ingen fast regel for hvornår de skal laves.

Det der sker når man laver de ryk er, at krogenen der hænger i en kort line ud fra forfangets hovedline skal imitere/ligne små byttefisk.
Når man rykker i stangen ligner de mange kroge små fisk der forsøger at flygte i samme retning på en gang, ganske ligesom rigtige byttefisk i stimer gør det, og som sildene i øvrigt selv gør, når de jages af laks, sæler, hornfisk, makrel, torsk og så mange andre rovdyr i de salte vande.

Hvilke fisk kan jeg fange med sild eller sildestykker?

  • Pighvar, skrubbe, rødspætte, ising fra båd, kaj, mole, strand, kyst og havn  (Sildestrimler eller stykker)
  • Hornfisk og makrel fra båd, kaj, mole, strand, kyst og havn (Sildestrimler eller stykker)
  • Torsk og sej fra båd, kaj, mole, strand, kyst og havn (Sildestrimler eller stykker)
  • Havørred når man er heldig fra båd, kaj, mole, strand, kyst og havn (Sildestrimler eller stykker)
  • Gedde i brakvand (Hele eller halve sild)
  • Ål og ålekvabbe (Sildestrimler eller stykker)

Silden kan bruges til flere arter, men de ovennævnte er de mest gængse.

Sildefiskeri – hvornår kan de fanges?

Fra marts til September, men flere steder i landet kan de fanges før og også efter. Højsæsonen for sild er marts og april, når vi taler om sild der kan fanges fra kaj, mole og fra havne rundt om landet.

Hvilke retter kan jeg lave med sild?

Se mange lækre opskrifter på sild: Klik her..

Bestil billige sildeforfang lige her: Sildeforfang online

/Jari – Lystfiskeri i Ringkøbing Fjord


Gedden er vild med sild og andre agnfisk: Læs mere…