Skjern Å

Skjern Å laks

Skjern Å – information

Skjern Å er kendt for sit udmærkede laksefiskeri. Ganske som i flere af de andre vestvendte åer, fanges der også her store laks fra 10-18 kg. hvert år. Nogle år endda større…

Åen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri. Det er også muligt at fange laksene i åen med regnorm.

  • Når der fiskes med naturlige agn må man kun benytte cirkelkroge.
  • Alle kroge skal være uden modhager – uanset om der er tale om kroge på kunstige agn eller kroge til brugen af naturlige agn.

Læs alt om reglerne for laksefiskeri i åen her: Regler…

Fiskekort

Udover et fiskekort til åen, skal man også købe et såkaldt laksekort/Et Skjern Å Kontingent.

  1. Kontingentet kan købes her: Laksekort…
  2. Fiskekortet kan købes her: Fiskekort til åen…
    Skriv blot, Skjern Å, i søgefeltet.

Fiskeriet i Skjern Å er forbundet med sæsonfiskeri. Typisk fra d. 16. april til den 15. oktober.

Fiskeriet er også begrænset af kvoter. D.v.s. at sportsfiskerne og besøgende ved åen, max. må fange eks. antal laks i alt tilsammen, som varierer fra år til år. Kvoten betyder også at man maksimalt må tage en laks med hjem pr. lystfisker pr. sæson. Uanset hvilket fiskekort man køber.
Kvoterne er sat ud fra laks over- og under 73 cm. Hvilket betyder at der må fanges eks. antal laks over 73 cm. pr. sæson og det samme under – og ikke at man må fange en over og en under pr. lystfisker. En laks pr. sæson.

Fiskeriet i åen

Der er mange laks i Danmarks vandrigeste å. Der er til gengæld også mange sportsfiskere. Alligevel er der dage, hvor man kan få et større stykke af åen for sig selv, eller i hvert fald tæt på. Naturen omkring og langs åen er utrolig lækker. Man har alle dage dyrket både jagt og fiskeri i Skjern Ådalen m.m. Læs om den spændende historie for området her: Historien…

Laksefiskeriet er på sin vis ganske simpelt og minder om alt andet fiskeri efter rovfisk i Danmark. Det lyder måske bredt, men det er det bestemt ikke. Laksene kan være territoriale på deres standplads. En plads de på sin vis holder pause på, før deres videre færden op i åen. Når en anden laks eller enhver anden fisk kommer på tæt på, kan laksen finde på at hugge ud efter den uinviterede gæst. Det er det man håber på sker, som lystfisker eller sportsfisker, når spinneren, fluen, ormen eller blinket kommer forbi.

I nyere tid har man fundet ud af, at nogle laks indtager føde i åen. Det mente man ikke var tilfældet før i tiden.

At affiske hver en meter af åen, hvert et stryg, hvert et hul/høl, hvert sving, hver en brink, hvert et udhængende træ og hver udhængende busk, samt udfor koglaksen – er ganske obligatorisk i sin søgen efter laks. Det gør sig i øvrigt gældende for hver å med en bestand af laks i Danmark.

Søg, søg, søg og du skal finde. Der skal udføres systematisk affiskning langs Skjern Å for at få succes. Men så skal den nok også komme.

Man kan lægge hvad man vil i laksefiskeriet, men i sidste ende gælder det enten om at arbejde for fiskene og for at lære åen at kende. Hvor stopper laksene oftest op m.m. (At finde standpladserne er en klar fordel)

Agn til Skjern Å

Når det kommer til agn til laksefiskeriet i åen, er der mange størrelser og farver man kan anvende. Kondomspinnere er populære. Ofte i farvekombinationer som sort/rød, sort/orange, gul/orange. Klassiske Mepps-spinnere som Mepps Aglia med kobber eller sølvblad, samt gul/rød krop i str. 4-5 er også effektive og populære.

Laksefluer er for mange en videnskab, men fakta er at fluerne ikke behøver at være synderligt komplicerede. Man kan fange laks med havørredfluer – både til kysten og åen om man ville. De ofte større laksefluer, nogle Karup Å-fluer undtaget, har dog vist sig mest effektive.

Er laksene territoriale hugger de på hvad som helst. Derfor er det kun lystfiskernes fantasier der sætter grænser. Også når det kommer til fluevalg.

Man kan ligeledes fange laks med alle blink. Her er et godt eksempel på det fra Storåen, hvor en laks fanges med et blink, som oprindeligt er designet til havørredfiskeri langs kysten. Fiskevideo med laks…

Rigtig god fornøjelse med dit fiskeri i Skjern Å

Jari – Lystfiskeri Danmark og Lirf.dk


Tag en weekends fiskeri ved åerne, fjorden og Vestkysten: Find overnatning her…