Søndervig Strand

Lystfiskeri fra Søndervig Strand efter pighvar.

Søndervig Strand – muligheder

Søndervig Strand byder på udmærket lystfiskeri efter fladfisk – hovedsageligt skrubber og rødspætter. I perioder er der også en del pighvar. Her er hovedsageligt tale om forår og efterår. Men der er også flotte eksemplarer at fange i sommersæsonen.

Stranden er, udover at være en udmærket destination til lystfiskeri, også et yndet besøgsmål for badegæster fra hele Europa. Om sommeren er fisketiden derfor typisk begrænset til morgen- og aftenfiskeri. Dog er stranden stor og lang, man kan derfor sagtens begive sig mod yderenderne og finde ro og frit fiskevand der.

Strækningen udfor Søndervig by er den mest velbesøgte, når det kommer til badegæster.

Fang også fladfisk inde i Ringkøbing Fjord: Skrubber i Ringkøbing Fjord…

Lystfiskeri fra Søndervig Strand

Lystfiskeri fra Søndervig Strand foregår fra land. Her kan fiskes med almindelige forfang til fladfisk. Dem med et lod og to kroge, som alle dage har eksisteret og som stadig virker. Som agn/madding kan man benytte sildestykker (gerne små strimler), skalrejer, sandorm og børsteorm.

Her kastes ud og derefter afventer man bid. Det kan betale sig at flytte plads, hvis den del af stranden man er på ikke giver fangst i en længere periode.

Aktivt fiskeri er også en mulighed. Ofte endda den mest givende mulighed og metode. Her fisker man med et forfang designet til at kaste ud og derefter trække ind med det samme igen. Udover at være den mest effektive fiskemetode til pighvarren, er den også velfungerende til både rødspætte og skrubbe.

Agnen eller maddingen man hyppigst bruger når der fiskes aktivt er tobis – halve eller hele. Dog kan man også bruge strimler fra flere forskellige fiskearter. Herunder hornfisk, sej, andre fladfisk, sild og brisling.
For at fisken/fiskestrimlen sider godt på krogen under kastene og under indspinningen, som skal foregå henover bunden, kan man benytte helt små hårelastikker. Det er også en mulighed at binde krog og fisk sammen med evt. garn.

På grund af vigtigheden i, at trække forfanget henover bunden, skal man lede efter steder med ren sandbund eller bund med fine småsten. For meget tang og store sten vil gøre at man alt for ofte sidder fast.

Jari/ Lystfiskeri Danmark og Lirf.dk


Oplev også lystfiskeri efter fladfisk om sommeren i Skagen: Lystfiskeri efter fladfisk i Skagen…